Zwroty i reklamacje

Prawo do odstąpienia od umowy

W okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru, klient ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość.

 

Zwrotu możesz dokonać odsyłając przesyłkę na swój koszt lub odwożąc osobiście.

Zapakuj zwracany produkt i wraz z podpisanym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy oraz oryginałem paragonu odeślij na adres:  AGDtechnik, ul. Emilii Plater 7a, 68-300 Lubsko.


Wzór formularza odstąpienia od umowy FORMULARZ

 
Pamiętaj
 
- Zwrotu dokonujesz na własny koszt, który nie podlega zwrotowi.
 
- Ponosisz odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 
- Nie zapomnij dołączyć oryginału dowodu zakupu (paragon lub faktura VAT).
 
- Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz wyraźne wskazanie, jaką drogą kupujący chce odebrać zapłaconą za towar należność np. przez przelew na konto bankowe, tu prosimy podać numer konta.
 
- Termin zwrotu płatności może wynieść od 5 do 14 dni od otrzymania zwrotu w magazynie sklepu lub dostarczenia przez Ciebie dowodu jego odesłania, w zależności, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej, na zasadach obowiązujących w przepisach prawa.
 
- Nie wysyłaj do nas przesyłek "za pobraniem" - nie mamy technicznej możliwości odbioru takiej paczki.

- Zwrotowi nie podlegają produkty które są dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte. Nie można zwrócić ich ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 
- Prawo zwrotu przysługuje wyłącznie Konsumentom. Prawo zwrotu nie przysługuje podmiotom prawnym i osobom prowadzącym działalność gospodarczą, jeżeli produkt został zakupiony na potrzeby firmy.

 

Gwarancja

Gwarancją objęte są produkty oryginalne, na które wydaje gwarancję producent, i to producent określa zasady tej gwarancji, urządzenia i produkty finalne, rozumiane jako zdolne do samodzielnego funkcjonowania tj. nie są częścią ani podzespołem innych produktów.

Termin rozpatrzenia reklamacji  wynosi do 14 dni od momentu otrzymania towaru. W czasie reklamacji produkt zostanie poddany ekspertyzie, która stwierdzi czy reklamacja wynika z wady urządzenia czy złego użytkowania.

W przypadku części i podzespołów (modułów, pomp, grzałek i innych) gwarancja nie obowiązuje i na życzenie kupującego może być rozpatrywana indywidualnie pod warunkiem udowodnienia przez klienta, iż niesprawność produktu nie jest wywołana czynnościami związanymi z nieodpowiednim montażem czy instalacją tego produktu, np. rachunek od serwisanta lub zaświadczenie od rzeczoznawcy. W takiej sytuacji koszty wysyłki ponosi kupujący.


Reklamacje prosimy kierować na adres:
AGDtechnik
ul. Emilii Plater 7A
68-300 Lubsko

Rozpatrujemy każde zgłoszenie bardzo dokładnie, jednak dołączenie powyższych dokumentów (dowód zakupu, opis wady itd.) znacząco usprawni i przyspieszy proces reklamacyjny.

W celu ułatwienia procesu reklamacyjnego prosimy o wcześniejszy kontakt ze sklepem reklamacje@AGDtechnik.pl

Formularz reklamacji do pobrania ->FORMULARZ <-