Prawo do odstąpienia od umowy

W okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru, klient ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość.

Towar zwracany w powyższym trybie należy przesłać na adres:  AGDtechnik, ul. Emilii Plater 7a, 68-300 Lubsko.

Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz wyraźne wskazanie, jaką drogą kupujący chce odebrać zapłaconą za towar należność np. przez przelew na konto bankowe, tu prosimy podać numer konta.

Wzór formularza odstąpienia od umowy FORMULARZ